OFERTA EDUKACYJNA

Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące

Próg punktowy do każdej klasy – 110

Klasa a – przyrodnicza

Klasa b – humanistyczno – medialna (dziennikarska)

Klasa c – prawna

Klasa d – medyczna

Klasa e – filologiczna

Klasa f – politechniczna

Klasa g – matematyczna plus

Powrót

Brak możliwości komentowania.