Egzamin maturalny w Formule 2023

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi egzaminu maturalnego w Formule 2023 dostępnymi na stronie internetowej CKE LINK

Link do stron internetowych CKE i OKE, na których uczniowie mogą znaleźć nie tylko informacje dotyczące egzaminu w Formule 2023, ale również wzory wszystkich formularzy, które mogą okazać się przydatne w procesie przystępowania do egzaminu maturalnego TUTAJ

Materiały OKE dla uczniów zdających maturę w Formule 2023 (wersja skomasowana): LINK

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca działań związanych z wprowadzaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023

 

Brak możliwości komentowania.