Wskaźnik EWD

Edukacyjna wartość dodana EWD

Metoda edukacyjnej wartości dodanej EWD jest miarą efektywności nauczania danej szkoły w zakresie sprawdzanym egzaminami zewnętrznymi i opisuje wkład szkoły w końcowy wynik egzaminacyjny. EWD obrazuje osiągnięcia uczniów poprzez uwzględnienie wyników wielu części egzaminu maturalnego w zakresie:

  • języka polskiego (pol.);
  • matematyki (mat.);
  • przedmiotów humanistycznych (hum.) – obejmujące wyniki z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie;
  • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (mat-przyr.) – obejmujące wyniki z: matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki.

Analizując wyniki EWD należy zwrócić uwagę gdzie znajduje się wynik I LO. Jeżeli po prawej stronie wykresu, oznacza to, że nasi uczniowie uzyskują wysoki wynik z egzaminu maturalnego. Jeżeli wynik I LO znajduje się po prawej stronie oraz nad osią X, oznacza to, że uczniowie uzyskują nie tylko wysokie wyniki z egzaminu maturalnego, ale także istotnie przyrosła ich wiedza w stosunku do wyników egzaminu gimnazjalnego.

Wskaźnik EWD naszej szkoły za okres:  2020-2022

Wskaźnik EWD naszej szkoły za okres:  2019-2021

Wskaźnik EWD naszej szkoły za okres:  2018-2020

Wskaźnik EWD naszej szkoły za okres: 2017-2019

Wskaźnik EWD naszej szkoły za okres: 2016-2018

Wskaźnik EWD naszej szkoły za okres: 2015-2017

Brak możliwości komentowania.