OPIEKA ZDROWOTNA

Informacja w sprawie realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietna 2019 r. roku o opiece zdrowotnej  nad uczniami (Dz. U. 2019 r. poz. 1078) dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom na poniższych zasadach:

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole na drugim piętrze w następującym czasie:

  Poniedziałek 11:25 – 15:00
  Wtorek 7:25 – 15:00
  Środa 7:25 – 15:00
  Czwartek  II i IV 7:25 – 15:00
  Piątek 7:25 – 15:00

Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje lekarz stomatolog Pani Elżbieta Lichtarska-Abdi, w gabinecie stomatologicznym przy ul. Kraszewskiego 24 a w Jarosławiu.

Objęcie uczniów opieką ogólnostomatologiczną wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich lub uczniów pełnoletnich.

Deklaracja

Brak możliwości komentowania.