Klasa d – medyczna

Przedmioty rozszerzone – biologia, chemia, matematyka lub fizyka

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, biologia, chemia lub fizyka

Oferujemy:

  • drugi język obcy do wyboru: język rosyjski lub język niemiecki
  • program nauczania Biologia z elementami biotechnologii
  • program nauczania Chemia a zdrowie człowieka
  • program nauczania Fizyka w medycynie
  • realizację zajęć z filozofii
  • w ramach patronatu uczelni cykliczne warsztaty naukowe na UMCS w Lublinie i PWSTE w Jarosławiu

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi medyczne i przyrodnicze: medycyna, inżynieria biomedyczna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, biochemia, weterynaria, fizyka medyczna, kierunki ścisłe uniwersyteckie i techniczne

Powrót

Brak możliwości komentowania.