Prezentacja szkoły

Film promujący szkołę

Kim jesteśmy

Nasza szkoła to miejsce nowoczesnej edukacji oraz skarbiec ponad 135 letniej historii i tradycji. Dążymy do tego, aby w pełni zapewnić rozwój intelektualny i naukowy, wspierać talenty i ambicje uczniów tak, aby być szkołą elitarną ze względu na poziom i jakość kształcenia oraz wychowania. Pomagamy uczniom w dokonywaniu trafnych wyborów i określeniu własnej tożsamości, zapewniając wszechstronny rozwój. Naszą kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani, twórczy, wymagający, ale troskliwi nauczyciele. Większość z nich to absolwenci tej szkoły, co tworzy niepowtarzalną i przyjazną uczniom atmosferę. Nasi absolwenci to młodzi, kreatywni ludzie, przygotowani do studiów na wymarzonych kierunkach w kraju i za granicą oraz gotowi realizować swoje ambitne cele.

Czym dysponujemy

 • komfortowymi warunkami i nauką na jedną zmianę
 • bardzo dobrze wyposażonymi w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny klasopracowniami przedmiotowymi
 • nowoczesnymi laboratoriami do zajęć z biologii, chemii i geografii
 • 2 profesjonalnymi pracowniami komputerowymi
 • mobilną pracownią komputerową
 • 2 salami gimnastycznymi, wielostanowiskową siłownią oraz wielofunkcyjnym boiskiem sportowym ze sztuczną nawierzchnią
 • nowoczesną biblioteką z zasobami dostępnymi w chmurze z przyjazną uczniowi czytelnią multimedialną
 • radiowęzłem szkolnym
 • m-legitymacjami dla uczniów
 • aktywnie prowadzonymi social mediami (Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok)
 • szerokopasmowym dostępem do Internetu
 • windą dla niepełnosprawnych oraz platformą ułatwiającą poruszanie się na schodach
 • do dyspozycji uczniów: sklepik szkolny, automat na ciepłe napoje
 • szatnią z szafkami dla uczniów

Co nas wyróżnia

 • od lat najwyższa zdawalność egzaminu maturalnego wśród liceów w powiecie
 • najwyższe w powiecie wyniki na egzaminach maturalnych zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym, jak i wyniki EWD, co pozwala nam zajmować wysokie miejsca w rankingach szkół licealnych w kraju i w województwie
 • od 12 lat klasyfikowani jesteśmy wśród najlepszych liceów w Polsce w Rankingu Liceów PERSPEKTYW i mamy prawo używać tytuł „Brązowa Szkoła 2022″
 • wielu szczególnie uzdolnionych uczniów realizuje Indywidualne Programy Nauki z różnych przedmiotów
 • co roku wielu laureatów bądź finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu miejskim, powiatowym i wojewódzkim
 • każdego roku za wysokie osiągnięcia naukowe bardzo wielu stypendystów
 • zdolnym i zaangażowanym w życie szkoły uczniom przyznawanie stypendiów z własnego funduszu im. Kazimierza Michalskiego
 • kariery akademickie i zawodowe naszych absolwentów w kraju i zagranicą

Co oferujemy

 • szeroką ofertę kształcenia i jego wysoką jakość, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami
 • duży wybór języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. łaciński) z uwzględnieniem poziomu zaawansowania
 • programy nauczania z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym wzbogacone o treści przydatne na wyższym poziomie kształcenia
 • zajęcia z filozofii w każdym oddziale
 • klasę akademicką pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • warsztaty w ramach współpracy z wyższymi uczelniami (Politechnika Krakowska, AGH w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, UMCS w Lublinie, WSIiZ w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, PWSTE w Jarosławiu)
 • dla wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów szkoły fakultety matematyczno-informatyczne Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie realizowane przez pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • spotkania z wybitnymi osobowościami nauki, kultury i sztuki oraz powszechnie znanymi absolwentami szkoły
 • cykliczny obóz szkoleniowo-językowy YouthMaster – Akademia Młodych Osobowości
 • udział w wielu projektach ogólnopolskich
 • portal YouthVoice.pl prowadzony przez uczniów naszej szkoły
 • szkolne koło turystyczne PTTK
 • wolontariat szkolny
 • udział uczniów w wycieczkach

Wybierz mądrze i w pełni wykorzystaj Swój potencjał!

Przygotowujemy uczniów do kontynuowania nauki na najlepszych uczelniach w Polsce i za granicą, kształcimy przyszłe elity.

 

Zobacz, jak potoczyły się losy naszych absolwentów, wejdź na kanał YouTube i posłuchaj, co mówią.

Masz dodatkowe pytania?

Odwiedź nas w szkole!   Spotkaj się z nami osobiście!   Zadzwoń do nas!   Napisz do nas maila!

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Brak możliwości komentowania.