Prezentacja szkoły

Film promujący szkołę

Kim jesteśmy

Nasza szkoła to miejsce nowoczesnej edukacji oraz skarbiec ponad 135 letniej historii i tradycji. Dążymy do tego, aby w pełni zapewnić rozwój intelektualny i naukowy, wspierać talenty i ambicje uczniów tak, aby być szkołą elitarną ze względu na poziom i jakość kształcenia oraz wychowania. Pomagamy uczniom w dokonywaniu trafnych wyborów i określeniu własnej tożsamości, zapewniając wszechstronny rozwój. Naszą kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani, twórczy, wymagający, ale troskliwi nauczyciele. Większość z nich to absolwenci tej szkoły, co tworzy niepowtarzalną i przyjazną uczniom atmosferę. Nasi absolwenci to młodzi, kreatywni ludzie, przygotowani do studiów na wymarzonych kierunkach w kraju i za granicą oraz gotowi realizować swoje ambitne cele.

Czym dysponujemy

 • komfortowymi warunkami i nauką maksymalnie do godz. 15 przez cały okres kształcenia
 • bardzo dobrze wyposażonymi w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny klasopracowniami przedmiotowymi
 • nowoczesnymi laboratoriami do zajęć z biologii, chemii i geografii oraz nowoczesną EKOPRACOWNIĄ OZE
 • dwiema profesjonalnymi pracowniami komputerowymi oraz dwiema mobilnymi pracowniami informatycznymi 
 • dwiema salami gimnastycznymi, wielostanowiskową siłownią oraz wielofunkcyjnym boiskiem sportowym ze sztuczną nawierzchnią
 • nowoczesną biblioteką z zasobami dostępnymi w chmurze z przyjazną uczniowi czytelnią multimedialną
 • radiowęzłem szkolnym
 • m-legitymacjami dla uczniów
 • aktywnie prowadzonymi social mediami (Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok)
 • szerokopasmowym dostępem do Internetu
 • windą dla niepełnosprawnych oraz platformą ułatwiającą poruszanie się na schodach
 • szatnią z szafkami dla uczniów
 • do dyspozycji uczniów: sklepik szkolny, automat na ciepłe napoje

Co nas wyróżnia

 • od lat bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego 
 • bardzo wysokie wyniki na egzaminach maturalnych zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • od 14 lat co roku jesteśmy w gronie najlepszych liceów w Polsce, otrzymując tytuły srebrnej lub brązowej szkoły w rankingu PERSPEKTYWY
 • nasi zdolni uczniowie realizują Indywidualne Programy Nauki z różnych przedmiotów 
 • co roku wielu uczniów naszej szkoły zdobywa tytuły laureatów bądź finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim
 • każdego roku mamy wielu stypendystów, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Jarosławskiego raz Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich 
 • przyznajemy stypendia z własnego funduszu im. Kazimierza Michalskiego dla uczniów zdolnych oraz zaangażowanych w życie szkoły
 • kariery akademickie i zawodowe naszych absolwentów w kraju i zagranicą

Co oferujemy

 • szeroką ofertę kształcenia i jego wysoką jakość, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami
 • duży wybór języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. łaciński) z uwzględnieniem poziomu zaawansowania
 • programy nauczania z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym wzbogacone o treści przydatne na wyższym poziomie kształcenia
 • zajęcia z filozofii i muzyki
 • jedyną w rejonie klasę humanistyczno-medialną oraz warsztaty prowadzone przez znanych polskich twórców kultury i mediów
 • klasy akademickie pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • warsztaty w ramach współpracy z wyższymi uczelniami (Politechnika Krakowska, AGH w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, UMCS w Lublinie, WSIiZ w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, PANS w Jarosławiu)
 • fakultet matematyczno-informatyczny dla wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów w postaci „Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich” realizowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • cykliczny obóz szkoleniowo-językowy YouthMaster – Akademia Młodych Osobowości
 • portal YouthVoice.pl prowadzony przez uczniów naszej szkoły
 • udział w wielu projektach ogólnopolskich
 • udział w Szkolnym Kole Wolontariatu
 • udział w Szkolnej Grupie Praw Człowieka
 • udział w Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym
 • udział w krajowych i zagranicznych wycieczkach oraz coroczne wyjazdy na narty i snowbard
 • kółko szachowe, chór szkolny, kółko geograficzno-geologiczne, angielskie koło dyskusyjne oraz inne zajęcia pozalekcyjne
 • spotkania z wybitnymi osobowościami nauki, kultury i sztuki oraz powszechnie znanymi absolwentami szkoły

Wybierz mądrze i w pełni wykorzystaj Swój potencjał!

Przygotowujemy uczniów do kontynuowania nauki na najlepszych uczelniach w Polsce i za granicą, kształcimy przyszłe elity.

Zobacz, jak potoczyły się losy naszych absolwentów, wejdź na kanał YouTube i posłuchaj, co mówią.

Masz dodatkowe pytania?

Odwiedź nas w szkole!   Spotkaj się z nami osobiście!   Zadzwoń do nas!   Napisz do nas maila!

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

Brak możliwości komentowania.