Podpisanie umowy

27 czerwca 2023 roku w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły” nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a Powiatem Jarosławskim. Sygnatariuszami z ramienia Powiatu byli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz Wicestarosta Mariusz Trojak. Na spotkaniu była obecna Pani Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu Jolanta Moskwa.

W naszym liceum na kwotę 75 000,000 zł zostanie utworzona nowoczesna ekopracownia. Dzięki dotacji uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania swoich zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz odnawialnych źródeł energii.

Projekt budowy nowoczesnej EKOPRACOWNI ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

 

Brak możliwości komentowania.