Klasa e – filologiczna

Przedmioty rozszerzone – język polski, język angielski, geografia

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, język obcy, geografia

Oferujemy:

  • drugi język obcy do wyboru: język niemiecki lub język francuski
  • program nauczania Język angielski z elementami wiedzy o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego
  • realizację zajęć z filozofii
  • obozy językowe w kraju i za granicą
  • cykliczne warsztaty naukowe na uczelni w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi filologia polska, filologie obce, lingwistyka, amerykanistyka, kulturoznawstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe, pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim, kierunki humanistyczne

Powrót

Brak możliwości komentowania.