Klasa e – filologiczna

Przedmioty rozszerzone – język polski, język angielski, geografia

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, język obcy, geografia

Oferujemy:

  • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski
  • własny program nauczania: j. angielski z elementami wiedzy o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego
  • realizację zajęć z filozofii
  • obozy językowe w kraju i za granicą
  • cykliczne warsztaty na uczelni w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi filologia polska, filologie obce, lingwistyka, amerykanistyka, kulturoznawstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe, pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim, językiem niemieckim, kierunki humanistyczne

Powrót

Brak możliwości komentowania.