Klasa a – przyrodnicza

Przedmioty rozszerzone – biologia, chemia, język angielski

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy

Oferujemy:

  • drugi język obcy do wyboru: język rosyjski lub język niemiecki
  • program nauczania Biologia z elementami biotechnologii i ochrony środowiska
  • program nauczania Chemia w przemyśle i ochronie środowiska
  • realizację zajęć z filozofii
  • w ramach patronatu uczelni cykliczne warsztaty naukowe na UMCS w Lublinie i PWSTE w Jarosławiu

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi medyczne i pokrewne kierunki medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologia, dietetyka, biotechnologia, biochemia, biologia, chemia, przyrodnicze, kierunki przyrodnicze uniwersyteckie, leśnictwo, ekologia, ochrona środowiska, psychologia, pedagogika

Powrót

Brak możliwości komentowania.