Klasa a – przyrodnicza

Przedmioty rozszerzone – biologia, chemia, język angielski

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy

Oferujemy:

  • drugi język obcy do wyboru: j. rosyjski lub j. niemiecki
  • własne programy nauczania: biologia z elementami biotechnologii i ochrony środowiska, chemia w przemyśle i ochronie środowiska
  • realizację zajęć z filozofii
  • w ramach patronatu uczelni cykliczne warsztaty naukowe na UMCS w Lublinie i PWSTE w Jarosławiu

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi medyczne i pokrewne kierunki medyczne, przyrodnicze, zdrowie publiczne, psychologia, leśnictwo, kosmetologia, dietetyka, biochemia, ekologia, biologia, chemia, kierunki przyrodnicze uniwersyteckie, pedagogika

Powrót

Brak możliwości komentowania.