Uroczyste otwarcie Ekopracowni OZE

Dnia 20 września 2023 r. odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu uroczyste otwarcie Ekopracowni OZE ,,ZIELONE SERCE SZKOŁY”.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Jarosławski pan Stanisław Kłopot, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pani Marta Kurpiel, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego pani Jolanta Moskwa, nauczycielka chemii pani Anna Wójcik, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Ditrich oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Patryk Hanas.

Nowocześnie wyposażona pracownia powstała dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach udziału szkoły w konkursie pn. „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 75.000,00 zł., a kwota przyznanej dotacji to 67.500,00 zł.

Przygotowany projekt ,,Ekopracownia odnawialnych źródeł energii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu” pozwolił na wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne dotyczące odnawialnych źródeł energii. Sala została zmodernizowana i wyposażona w niezbędny sprzęt audiowizualny, komputer, monitor interaktywny i wizualizer, zakupiono meble – stanowiska pracy uczniów i nauczyciela, szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych. Zmienione zostało oświetlenie, zastosowano energooszczędne żarówki.

Korzystanie z nowoczesnej ekopracowni OZE pozwoli na przeprowadzanie zajęć w sposób efektywny i atrakcyjny dla młodzieży, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii w nauczaniu, zwiększy świadomość uczniów w zakresie ekologii i odnawialnych źródeł energii.

Jesteśmy przekonani, że ekopracownia OZE przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i odpowiedzialnych postaw za stan środowiska, w którym żyjemy, unowocześni pracę nauczycieli oraz uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych.

Zdjęcia

Brak możliwości komentowania.