ZASADY REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2022/2023

Wykaz zajęć edukacyjnych z których oceny wymieniane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny  2022/2023

* Szkoła – wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów  –  zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń które są do wyboru, jeśli w trakcie rekrutacji proponowane przedmioty rozszerzone danej klasy nie będą się cieszyły popularnością. 

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej

Elektroniczny Przewodnik Edukacyjny

 

Brak możliwości komentowania.