ZASADY REKRUTACJI

W trakcie aktualizacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

Planowane oddziały klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

Wykaz zajęć edukacyjnych z których oceny wymieniane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny  2024/2025

* Szkoła – wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów  –  zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń które są do wyboru, jeśli w trakcie rekrutacji proponowane przedmioty rozszerzone danej klasy nie będą się cieszyły popularnością. 

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej

Elektroniczny Przewodnik Edukacyjny

 

Brak możliwości komentowania.