SPECJALIŚCI

Podstawową funkcją pracy specjalistów jest niesienie profesjonalnej pomocy.

PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny oferuje swoją pomoc w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych i wychowawczych zarówno uczniom, nauczycielom jak i rodzicom. Pedagog może również pomóc uczniom w podjęciu decyzji odnośnie dalszej nauki oraz przyszłej kariery zawodowej.

Zwróć się do pedagoga szkolnego jeżeli:

  • nie radzisz sobie z nauką,
  • masz kłopoty w domu,
  • nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami,
  • masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzić,
  • kończysz szkołę i zastanawiasz się, jaką drogę kariery obrać.

Na rozmowy zapraszać będę także tych, którzy nie przestrzegają zasad dobrego wychowania, nie wypełniają swoich szkolnych obowiązków, stosują przemoc wobec innych bądź dokonują zniszczeń na terenie szkoły.

Chętnie spotkam się z uczniami, którzy chcieliby wnieść coś nowego do naszego szkolnego życia, którzy mają ciekawe pomysły i energię, by je zrealizować, a także wziąć udział w konkursach z zakresu wychowania i profilaktyki.

PSYCHOLOG SZKOLNY

Psycholog szkolny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców w procesie wychowania.

W naszej szkole pokój psychologa to miejsce, gdzie uczniowie, a także rodzice w ciepłej, spokojnej atmosferze znajdą zrozumienie, akceptację i uzyskają pomoc w potrzebie.

Psycholog rozpoznaje i wspiera mocne strony ucznia, prowadzi rozmowy, spotkania z uczniem i rodzicem w razie potrzeb. Podejmuje działania mediacyjne w sprawach wychowawczych.

PEDAGOG SPECJALNY, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, najważniejszym zadaniem pedagoga specjalnego jest objęcie pomocą uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich rodziców oraz uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną a także realizacją zajęć specjalistycznych dla uczniów z orzeczeniem,opinią. Pedagog specjalny udziela porad i konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Praca pedagoga specjalnego w szkole może dotyczyć wielu sytuacji, a jego działania łączą edukację z elementami terapii.

LOGOPEDA

Logopeda to specjalista, który zajmuje się diagnozą, stymulacją rozwoju mowy, terapią zaburzeń (m.in. artykulacji, mowy, głosu, języka pisanego, jąkania i połykania, ale także zaburzeń powstałych na podłożu neurologicznym) oraz profilaktyką.

Logopeda w liceum zajmuje się nie tylko korekcją wad wymowy.

W szkole logopeda:

  • udziela pomocy uczniom z dysleksją, niedokończonym rozwojem mowy,
  • różnymi problemami neurologicznymi, z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera,
  • wspomaga także pracę koła teatralnego, chóru szkolnego,
  • daje wskazówki uczniom przed konkursami recytatorskimi i występami publicznymi,
  • pokazuje jak oddychać, fonować głoski oraz wskazuje jak usprawnić techniki komunikacyjne.

Do logopedy można się zgłosić po poradę oraz wskazówki by nie tylko mówić, ale mówić dobrze, a zwłaszcza poprawić szeroko rozumianą komunikację.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców zapraszamy serdecznie na porady, konsultacje i inne formy wsparcia. Specjaliści pracujący w szkole są otwarci na pomoc uczniom i ich rodzicom.

Brak możliwości komentowania.