Fundacja Kazimierza Michalskiego

Informacja o stypendiach z Funduszu im. Kazimierza Michalskiego w roku szkolnym 2023/2024.

O Stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie klas drugich, trzecich oraz czwartych mający najlepszą średnią ocen w Liceum wynoszącą co najmniej 4.9  o frekwencji nie mniejszej niż 90% oraz z co najmniej bardzo dobrym zachowaniem (za I półrocze br. szkolnego).

Poprawnie wypełnione wnioski należy przekazać wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 26.01.2024 r.

REGULAMIN przyznawania Stypendium z Funduszu Kazimierza Michalskiego

Wniosek o przyznanie STYPENDIUM z Funduszu  im. Kazimierza Michalskiego

Wniosek o przyznanie ZAPOMOGI LOSOWEJ z Funduszu im. Kazimierza  Michalskiego

 
 

 

Brak możliwości komentowania.

Skip to content