Fundacja Kazimierza Michalskiego

Informacja o stypendiach z Funduszu im. Kazimierza Michalskiego w roku szkolnym 2021/2022.

W tym roku ze względu na sytuację pandemiczną uległ zmianie sposób naboru wniosków oraz regulamin przyznawania stypendiów.

O Stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie klas drugich oraz trzecich mający najlepszą średnią ocen w Liceum wynoszącą co najmniej 4.9  o frekwencji nie mniejszej niż 90% oraz z co najmniej bardzo dobrym zachowaniem (za I półrocze br. szkolnego).

Poprawnie wypełnione wnioski w pliku doc. należy przekazać drogą elektroniczną wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 04.03.2022 r.

Regulamin przyznawania Stypendium z Funduszu im. Kazimierza Michalskiego

Wniosek o przyznanie STYPENDIUM z Funduszu  im. Kazimierza Michalskiego

Wniosek o przyznanie ZAPOMOGI LOSOWEJ z Funduszu im. Kazimierza  Michalskiego

 
 

 

Brak możliwości komentowania.

Skip to content