Klasa f – politechniczna

Przedmioty rozszerzone – matematyka, fizyka, informatyka

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Oferujemy:

  • drugi język obcy: język niemiecki
  • program nauczania Matematyka z elementami rachunku całkowego
  • zajęcia uzupełniające z języka angielskiego z zastosowaniem technicznym
  • realizację zajęć z filozofii
  • w ramach patronatu uczelni cykliczne warsztaty naukowe na WSIiZ w Rzeszowie i PWSTE w Jarosławiu

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi nauki ścisłe, techniczne i informatyczne, informatyka stosowana, mechatronika, automatyka, robotyka, elektronika, energetyka, telekomunikacja, informatyka, budownictwo, lotnictwo, matematyka stosowana, fizyka techniczna

Powrót

Brak możliwości komentowania.