Klasa c – prawna

Przedmioty rozszerzone – historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Oferujemy:

  • drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. francuski
  • własny program nauczania: historia z elementami prawa i badań historycznych
  • zajęcia uzupełniające: język łaciński i kultura antyczna
  • realizację zajęć z filozofii
  • zajęcia dodatkowe z zakresu prawa z udziałem zaproszonych prawników różnych specjalności
  • cykliczne warsztaty na uczelni w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, filozofia, administracja publiczna, europeistyka, prawo europejskie, socjologia, etnologia, antropologia, socjologia kultury, archeologia, archiwistyka, turystyka i rekreacja, kierunki historyczne, pedagogiczne

Powrót

Brak możliwości komentowania.