Klasa c – prawna

Przedmioty rozszerzone – historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Oferujemy:

  • drugi język obcy do wyboru: język hiszpański lub język francuski
  • program nauczania Historia z elementami badań historycznych
  • program nauczania Wiedza o społeczeństwie z elementami prawa
  • zajęcia uzupełniające język łaciński dla humanistów
  • realizację zajęć z filozofii
  • zajęcia dodatkowe z zakresu prawa z udziałem prawników różnych specjalności
  • cykliczne warsztaty naukowe na uczelni w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, filozofia, administracja publiczna, europeistyka, prawo europejskie, socjologia, etnologia, antropologia, socjologia kultury, archeologia, archiwistyka, turystyka i rekreacja, kierunki historyczne, pedagogiczne

Powrót

Brak możliwości komentowania.