Klasa g – matematyczna plus

Przedmioty rozszerzone – matematyka, geografia lub fizyka, język angielski

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia lub fizyka, język obcy

Oferujemy:

  • drugi język obcy: język niemiecki
  • program nauczania Matematyka z elementami matematyki wyższej
  • realizację zajęć z filozofii
  • warsztaty naukowe na UJ w Krakowie oraz UMCS w Lublinie
  • patronat i warsztaty naukowe na PWSTE w Jarosławiu oraz Uniwersytecie Rzeszowskim

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi nauki ścisłe i techniczne, ekonomiczne, ekonometria, bankowość, marketing i zarządzanie, logistyka, gospodarka przestrzenna, geodezja, architektura, geologia, geofizyka, astronomia, inżynieria materiałowa, inżynieria ekologiczna, inżynieria zagrożeń środowiskowych

Powrót

Brak możliwości komentowania.