Pedagogizacja Rodziców

Życie warte jest rozmowy

Żałoba – poradnik dla rodziców i opiekunów

Poważna choroba – poradnik dla rodziców i opiekunów

Przetrwać dojrzewanie. Kilka wskazówek dla rodziców i opiekunów nastolatka

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

Poradnik dla rodziców – rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży

Poradnik dla rodziców – nastoletnia depresja

Nastolatek a depresja – poradnik

Kampania Forum Przeciw Depresji LINK

Zagrożenia dzieci w Internecie www.dzieckowsieci.pl

Porada-świadomi rodzice to bezpieczne dzieci

Broszura „Uważni rodzice” – jak być uważnym rodzicem i dbać o bezpieczeństwo dziecka online

Linki do filmików:  Link 1, Link 2, Link 3, Link 4

Spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży: LINK

W ramach  szczególnego wsparcia, dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej są świadczone przez psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarosławiu (dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców): www.poradniapp.org.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania, SOS czat, dyżury psychologów w j. ukraińskim i j. rosyjskim

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

TELEFONY ZAUFANIA

PORADNIE INTERNETOWE

Warto wiedzieć

Informacje o zagrożeniach związanych ze stosowaniem e-papierosów

Zagrożenia – jak reagować

Zagrożenia w sieci

Zachowania ryzykowne w sieci

Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie

Leki z DXM – ogromne zagrożenie

Zachowania agresywne

Palenie marihuany – co może niepokoić?

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji na temat „dopalaczy”

„Nowe narkotyki – dopalacze”- link do publikacji

Napoje energetyzujące

Brak możliwości komentowania.