Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

Miłosz Szwedzki – przewodniczący
Adam Lalak – z-ca przewodniczącego
Jagoda Ciurko – skarbnik
Dawid Połeć – sekretarz
Paweł Rajzer – członek
Mikołaj Mączka – członek
Kontakt: samorzad.lo.kopernik@gmail.com  
Opiekę nad działaniami SU sprawuje Pan  Robert Giec

Brak możliwości komentowania.