Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

Patryk Hanas – przewodniczący
Adrian Zagrobelny – z-ca przewodniczącego
Gracjan Magda – skarbnik
Karol Kochmański – sekretarz
Jagoda Kędziora – członek
Mikołaj Krzeptoń – członek
Kontakt: samorzad.lo.kopernik@gmail.com  
Opiekę nad działaniami SU sprawuje Pan  Robert Giec

Brak możliwości komentowania.