Klasa b – humanistyczno – medialna (dziennikarska)

Przedmioty rozszerzone – język polski, język angielski, historia

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, język obcy

Oferujemy:

  • drugi język obcy do wyboru: język hiszpański lub język włoski
  • program nauczania Język polski z elementami wiedzy o kulturze
  • zajęcia uzupełniające: wiedza o kulturze i mediach
  • zajęcia dodatkowe: warsztat dziennikarski
  • realizację zajęć z filozofii
  • warsztaty dziennikarskie stacjonarne i wyjazdowe z udziałem znanych polskich dziennikarzy
  • spotkania z ludźmi kultury i udział w wydarzeniach kulturalnych
  • cykliczne warsztaty na uczelni w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi dziennikarstwo, zarządzanie mediami, reżyseria filmowa, krytyka artystyczna, edytorstwo i redakcja tekstu, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, reklama i komunikacja kreatywna, architektura informacji, filologia polska, filologie, filozofia, psychologia społeczna, kierunki humanistyczne, pedagogiczne

Powrót

Brak możliwości komentowania.