Stypendyści

Rok szkolny 2023/2024

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznawane dla uczniów, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki – 1 uczeń
 • Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego przyznane w ramach realizacji Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” – 2 uczniów
 • Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla najzdolniejszej młodzieży – 56 uczniów
 • Stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny  i Tadeusza  Zielińskich w Jarosławiu dla szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się uczniów – 4 uczniów
 • Stypendium z własnego funduszu im. Kazimierza Michalskiego dla uczniów zdolnych oraz zaangażowanych w życie szkoły – 17 uczniów.

Rok szkolny 2022/2023

 • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki  przyznawane dla uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami w nauce i sporcie – 1 uczeń
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznawane dla uczniów, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki – 1 uczeń
 • Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego przyznane w ramach realizacji Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” – 2 uczniów
 • Stypendium „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia” przyznawane przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych dla jednego ucznia z każdego powiatu – 1 uczeń
 • Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla najzdolniejszej młodzieży – 61 uczniów
 • Stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny  i Tadeusza  Zielińskich w Jarosławiu dla szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się uczniów – 8 uczniów
 • Stypendium z własnego funduszu im. Kazimierza Michalskiego dla uczniów zdolnych oraz zaangażowanych w życie szkoły – 23 uczniów
 • Stypendium Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie za zasługi artystyczne i naukowe – 2 uczniów

Rok szkolny 2021/2022

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane dla uczniów, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki – 2 uczniów
 • Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego przyznane w ramach realizacji Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” – 2 uczniów
 • Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcychw trakcie
 • Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla najzdolniejszej młodzieży – 101 uczniów
 • Stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny  i Tadeusza  Zielińskich w Jarosławiu dla szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się uczniów – 22 uczniów
 • Stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021 7 uczniów
 • Stypendium z własnego funduszu im. Kazimierza Michalskiego dla uczniów zdolnych oraz zaangażowanych w życie szkoły – 28 uczniów

Rok szkolny 2020/2021

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane dla uczniów, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki – 2 uczniów
 • Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych15 uczniów
 • Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla najzdolniejszej młodzieży – 103 uczniów
 • Stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny  i Tadeusza  Zielińskich w Jarosławiu dla szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się uczniów – 17 uczniów

Rok szkolny 2019/2020

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane dla jednego ucznia, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki – 1 uczeń
 • Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne dla  uczniów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów – 1 uczeń
 • Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia artystyczne – 1 uczeń
 • Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych8 uczniów
 • Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla najzdolniejszej młodzieży – 49 uczniów
 • Stypendium Burmistrza Miasta Jarosławia za wyniki sportowe – 1 uczeń
 • Stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny  i Tadeusza  Zielińskich w Jarosławiu dla szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się uczniów – 21 uczniów
 • Stypendium z własnego funduszu im. Kazimierza Michalskiego dla uczniów zdolnych oraz zaangażowanych w życie szkoły – 37 uczniów

 

 

 

 

 

 

Brak możliwości komentowania.