KOMUNIKAT

Informujemy, że 15 kwietnia 2022 r. (Wielki Piątek) I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.      

ZDALNE NAUCZANIE – komunikat Dyrektora szkoły

Działając w oparciu o decyzję Ministra Edukacji i Nauki związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 27 stycznia  2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.  ogranicza się w całości funkcjonowanie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.…

ZDALNE NAUCZANIE – komunikat Dyrektora szkoły

Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.  ogranicza się w całości funkcjonowanie I Liceum…

Przekaż 1% podatku na działalność I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

Szanowni Państwo, Rodzice, Absolwenci, Sympatycy i Przyjaciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu Dbając o nowoczesną i skuteczną edukację uczniów jarosławskiego „Kopernika”, realizujemy Program SzkolnaSkarbonka.pl, dzięki któremu możemy zbierać środki w postaci 1% podatku dochodowego na rozwój naszej szkoły i innowacyjną realizację zadań edukacyjno – wychowawczych. Zwracam się…

Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 6 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego w terminie od 12 do 23 października 2020 r. wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021. Zachęcamy…

Odbiór świadectw maturalnych – sesja poprawkowa

Komunikat dla maturzystów Świadectwa maturalne w sesji poprawkowej wydawane będą 30 września 2020 r. (środa) w sekretariacie szkoły w godzinach od 11.00 do 14.00. W przypadku niemożliwości odbioru świadectwa maturalnego w podanym terminie, należy to uczynić w innym dniu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem szkoły. Przypominamy, że nadal obowiązuje…

Stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich

Informujemy o możliwości uzyskania przez uczniów naszej szkoły stypendium z funduszu  Fundacji im. H. i T. Zielińskich. Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych uczniów, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Fundacji. Tekst nowego Regulaminu, obowiązującego w bieżącym roku szkolnym w załączeniu. Podobnie jak w latach ubiegłych, o pomoc materialną ubiegać się…

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Nabór wniosków o przyznanie stypendium: od 14 września 2020 r. do 25 września 2020 r. Wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2020/2021 Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt stypendialny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata…

Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego

Informujemy uczniów klas drugich i trzecich o możliwości składania wniosków o Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego. Wnioski można składać  do 20 września br. u wychowawców klas. Stypendium o charakterze motywacyjnym przyznaje się uczniowi szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, dla której Powiat Jarosławski jest organem prowadzącym. Stypendium może być przyznane…

Zapraszamy do biblioteki szkolnej

Witamy wszystkich czytelników w nowym roku szkolnym 2020/2021. Prosimy uczniów klas drugich i trzecich o zwrot książek oraz innych materiałów bibliotecznych wypożyczonych w poprzednim roku szkolnym. Obecnie biblioteka będzie pracować zgodnie z nowym regulaminem. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami pracy biblioteki w czasie pandemii COVID-19.