Szkolny zestaw podręczników

Szkolny zestaw podręczników w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 – liceum 3-letnie po gimnazjum Szkolny zestaw podręczników w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 – liceum 4-letnie po szkole podstawowej

Czytaj więcej

Rozdanie świadectw egzaminu maturalnego

Informujemy, że rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się 4 lipca 2019 r. w auli szkolnej. Zapraszamy absolwentów w godzinach od 9:00 do 12:00. Po godzinie 12.00 świadectwa maturalne będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

Czytaj więcej

Informacja o stypendiach pomostowych – dla tegorocznych absolwentów

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. I T. Zielińskich informuje o możliwości uzyskania stypendium o wysokości 500 zł miesięcznie wypłacanego od października 2019 r. do lipca 2020 r. dla studentów pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych na polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą…

Czytaj więcej

Wakacji nadszedł czas…

Zakończył się kolejny rok szkolny i rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje, czas zasłużonego, wymarzonego odpoczynku. Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom i przyjaciołom szkoły życzymy, by tegoroczne wakacje były wyjątkowe. Odpoczywajcie w pełnym słońcu, nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory” pamiętając o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci,…

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo latem

W związku z nadchodzącymi wakacjami przypominamy wszystkim o warunkach bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z walorów lata. Warto w tym celu sięgnąć do materiałów przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: Link do strony Poradnik bezpiecznego wypoczynku Baza wypoczynku

Czytaj więcej

Projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – rok szkolny 2019/2020

Od 1 czerwca 2019 r. Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie będzie realizował projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne  – rok szkolny 2019/2020. Uchwałą Nr V/83/19 z dnia 25 lutego 2019 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne…

Czytaj więcej

Program „Nie zagubić talentu” – 2019 r.

Uprzejmie przypominamy, iż do dnia 31 lipca 2019 r. należy składać wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. Miejsce składania wniosków: Wnioski wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010…

Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w następującym porządku: Msza święta  w kościele NMP Królowej Polski o godz. 8:00, Uroczystość szkolna  o godz. 9:15 na sali gimnastycznej, Wręczenie świadectw w wyznaczonych salach. Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Czytaj więcej