V Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików

fmch

W dniach 8-11 września Michał Bereza – uczeń naszego liceum brał udział w V Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików zorganizowanym przez Gdańską Chemię Akademicką, czyli konsorcjum utworzone przez: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej i Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Forum przeznaczone jest dla wybitnych uczniów szkół średnich, którzy rekrutowani są przez Komitety Okręgowe Olimpiady Chemicznej. Okręg Rzeszowski reprezentowało sześć szkół z woj. podkarpackiego.

9.09 – Światowy Dzień FAS

Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń spowodowany działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Może on wywoływać opóźnienia umysłowe, wiele dysfunkcji mózgu oraz anomalie rozwojowe. Alkohol powoduje przede wszystkim obumieranie komórek nerwowych, dlatego też dzieci z FAS przychodzą na świat z dużo mniejszą ilością neuronów. Więcej informacji na stronach: http://www.fas.edu.pl/ http://profilaktyka.kwasfoliowy.info/

„ODDAL TO”

Konkurs ogłoszony został przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne. Konkurs poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży zdrowym stylem życia i będzie przeprowadzony z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej w tym celu aplikacji. Szkoły będą miały za zadanie wykonanie pracy artystycznej, gdzie będą wykorzystane zdjęcia za pomocą aplikacji (np. kolaże, infografiki, plakaty, animacje). Termin składania prac do końca września. Szczegóły

Termin poprawkowy egzaminu maturalnego

Absolwenci, którzy chcą zadeklarować przystąpienie do matury w terminie poprawkowym (23 sierpnia) są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu do dnia 12 lipca br., zgodnie z procedurami zawartymi na stronie OKE Kraków (http://www.oke.krakow.pl/inf/). Druki znajdują się w sekretariacie szkoły. Można tam również odebrać kody dostępu do kont absolwentów z lat ubiegłych.