mLegitymacja szkolna

W naszej szkole możliwe jest uzyskanie dokumentu elektronicznego – mLegitymacja.

Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną, jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacji). Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

  • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
  • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Dzięki mLegitymacji można zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie  telefonu (wg gov.pl). Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!

W celu uzyskania mLegitymacji należy:
  • pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły, wypełnić (rodzic/opiekun lub pełnoletni uczeń) i dostarczyć do wychowawcy klasy,
  • wysłać zdjęcie poprzez dziennik elektroniczny UONET+ (aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 500×600 px). Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów.
  • zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub App Store,
  • odebrać od wychowawcy klasy kod QR oraz kod aktywacyjny do aplikacji mObywatel (odbiór potwierdzić datą i podpisem w dokumentacji),
  • w usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.

Wnioski o wydanie mLegitymacji w roku szkolnym 2023/2024 należy złożyć w terminie do 30 września 2023 roku.

Aby anulować (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) mLegitymację należy pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły, wypełnić i dostarczyć do wychowawcy klasy. Potwierdzenie anulowania zostanie przesłane poprzez dziennik elektroniczny UONET+.

Wzory wniosków:
Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:
  • system operacyjny Android w wersji 6.0 lub wyższej, lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3,
  • połączenie z Internetem.

Instrukcja dodawania zdjęcia do mLegitymacji została przesłana do każdego ucznia w wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Fotografia do legitymacji musi spełniać kilka podstawowych kryteriów:
● osoba widoczna na zdjęciu powinna patrzeć w kierunku obiektywu,
● twarz osoby pozującej do zdjęcia ma być ustawiona prosto,
● oświetlenie twarzy powinno być równomierne.

Podstawa prawna:
Ważne linki:

Źródło: www.gov.pl

Brak możliwości komentowania.