mLegitymacja szkolna

W naszej szkole możliwe jest uzyskanie dokumentu elektronicznego – mLegitymacja.

Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną, jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacji). Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

  • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
  • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Dzięki mLegitymacji można zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie  telefonu (wg gov.pl). Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!

W celu uzyskania mLegitymacji należy:
  • pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły, wypełnić (rodzic/opiekun lub pełnoletni uczeń) i dostarczyć do wychowawcy klasy,
  • wysłać zdjęcie poprzez dziennik elektroniczny UONET+ (aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 500×600 px). Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów.
  • zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub App Store,
  • odebrać od wychowawcy klasy kod QR oraz kod aktywacyjny do aplikacji mObywatel (odbiór potwierdzić datą i podpisem w dokumentacji),
  • w usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.

Wnioski o wydanie mLegitymacji w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć w terminie do 30 września 2022 roku.

Aby anulować (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) mLegitymację należy pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły, wypełnić i dostarczyć do wychowawcy klasy. Potwierdzenie anulowania zostanie przesłane poprzez dziennik elektroniczny UONET+.

Wzory wniosków:
Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:
  • system operacyjny Android w wersji 6.0 lub wyższej, lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3,
  • połączenie z Internetem.
Podstawa prawna:
Ważne linki:

Źródło: www.gov.pl

Wykonaj fotografię do legitymacji i mLegitymacji przy pomocy bezpłatnego kreatora!

Bezpłatny Generator Zdjęć pozwoli uzyskać taką fotografię, która spełni wszystkie kryteria zdjęć do mLegitymacji lub legitymacji szkolnej. Fotografię można samodzielnie wykonać w domu. Jedyne, czego potrzebujesz to smartfon. Załaduj zdjęcie ze swojej galerii lub wykonaj nowe, a Bezpłatny Generator Zdjęć zadba o to, by fotografia była dobrze wykadrowana i przycięta. Nie musisz martwić się o tło ‒ narzędzie automatycznie je usunie. Trzeba pamiętać, by przed wykonaniem zdjęcia zdjąć czapkę lub inne nakrycie głowy.
Bezpłatny Kreator Zdjęć do mLegitymacji można znaleźć pod adresem:
https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji
Bezpłatny Kreator Zdjęć do tradycyjnej legitymacji szkolnej dostępny jest pod adresem:
https://passport-photo.online/pl/edytor-zdjecia-do-legitymacji-szkolnej
Obsługa Bezpłatnego Kreatora do zdjęć jest bardzo prosta i na pewno każdy sobie z nią poradzi.
Jak skorzystać z Bezpłatnego Generatora do zdjęć?
1. Wejdź w przeglądarkę internetową w swoim telefonie, a następnie skorzystaj z linku
https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji.
2. Wciśnij przycisk “Zrób zdjęcie” lub wybierz fotografię zapisaną na Twoim smartfonie.
3. Wciśnij przycisk z napisem “Pobierz”.
4. Zapisz zdjęcie na urządzeniu, z którego korzystasz.
Fotografia do legitymacji musi spełniać kilka podstawowych kryteriów:
● osoba widoczna na zdjęciu powinna patrzeć w kierunku obiektywu,
● twarz osoby pozującej do zdjęcia ma być ustawiona prosto,
● oświetlenie twarzy powinno być równomierne.
Tak przygotowaną fotografię można wykorzystać do mLegitymacji lub tradycyjnej legitymacji szkolnej, którą będziesz się identyfikował. Jak widzisz, cały proces przygotowania zdjęcia jest niezwykle łatwy i zajmuje nie więcej niż minutę!

Brak możliwości komentowania.