Lubelski Festiwal Nauki – wykłady popularnonaukowe

Lubelski Festiwal Nauki jest największą cykliczną imprezą upowszechniającą naukę na Lubelszczyźnie i w regionach ościennych, a ze względu na ilość uczestników znajduje się w pierwszej trójce największych festiwali naukowych w Polsce. Festiwal organizowany jest przez pięć lubelskich uczelni publicznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Lubelską oraz Urząd Miasta Lublin.
Głównym celem wszystkich wydarzeń realizowanych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki jest upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie, do celów szczegółowych należą m.in.: promowanie znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców; ukazywanie w przystępny sposób przydatności wiedzy naukowej w codziennym życiu oraz międzynarodowego charakteru i interdyscyplinarności badań naukowych, a przede wszystkim – zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do odkrywania oraz czerpania radości płynącej z nauki.
XVIII Lubelski Festiwal Nauki odbył się w dniach 10–16 września 2022 r. pod hasłem „Ogrody nauki”

Zachęcamy do wysłuchania wykładów popularnonaukowych zamieszczonych na YouTube LFN oraz FB LFN. Prelekcje posiadają napisy w języku polskim i poruszają szeroki wachlarz niezwykle interesujących zagadnień z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Z powodzeniem mogą być emitowane podczas zajęć, jako cenny materiał edukacyjny. 
 
Prof. Stefaan Poedts https://youtu.be/dJMiWcfo_4c
Prof. Andrzej Kokowski https://youtu.be/jjuYSpHOZDY
Prof. Charles H. Bennett https://youtu.be/-fMRrkcXFGo
Prof. Jerzy Bralczyk https://youtu.be/XilmDfMq7uU
Prof. Robert Huber https://youtu.be/VU8ed3pWaFU
 
 
XIX LFN odbędzie się we wrześniu 2023 r., a funkcję głównego organizatora wydarzenia przejął Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Brak możliwości komentowania.