Eurolekcje – Papiery do kariery

W czwartek 17 listopada naszą Szkołę odwiedziła Ambasador Eurodesk Polska Pani dr Anna Miarecka, przeprowadzając warsztaty „Papiery do kariery”, w których wzięły udział klasy 3b, 1c, 3d i 4b.
Eurodesk to Program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie – przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+.
Pani Ambasador wskazywała, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, poznać swoje słabe i mocne strony oraz dobrze prezentować swoje kwalifikacje. Uczniowie analizowali swoje kompetencje i dyskutowali nad użytecznością dokumentów, które te kompetencje potwierdzają. W czasie zajęć nasi uczniowie poznali i przeanalizowali dokumenty składające się na portfolio Europass. Uczyli się je wypełniać i przekonali się, dlaczego warto  korzystać z nich przy ocenie i prezentowaniu swoich umiejętności i kwalifikacji potencjalnym pracodawcom.
Serdecznie dziękujemy za owocne spotkanie i mówimy do zobaczenia !!!

Zdjęcia

Brak możliwości komentowania.