Odbiór świadectw maturalnych

Informujemy, że odbiór świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, zaświadczeń oraz informacji o wynikach odbędzie się we wtorek 9 lipca 2024 r. w auli szkolnej w godzinach od 9:00 do 11:00.

Absolwenci, którzy nie mogą stawić się osobiście, mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów.

Wzór upoważnienia

 

Brak możliwości komentowania.