Mateusz stypendystą Prezesa Rady Ministrów

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch wręczyły stypendystom dyplomy Prezesa Rady Ministrów. Miło nam poinformować, że wśród stypendystów na rok szkolny 2022/2023 znalazł się uczeń KOPERNIKA, Mateusz Kornaga
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 
Jesteśmy dumni z Mateusza, serdecznie mu gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju, doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz realizacji własnych aspiracji i kolejnych wspaniałych wyników!

Brak możliwości komentowania.