ZDALNE NAUCZANIE

Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 19 października 2020 r., aż do odwołania ogranicza się w całości funkcjonowanie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.

Od poniedziałku, 19 października 2020 r. zajęcia szkolne we wszystkich klasach będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Szczegółowe informacje związane z organizacją nauczania będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego i umieszczane na stronie internetowej szkoły. Proszę o bieżące śledzenie informacji.

Jolanta Moskwa

Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

Brak możliwości komentowania.