60-lecie oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i nadanie imienia prof. Adama Tabora pracowni geograficznej

W sobotę 9 kwietnia, nasza szkoła miała zaszczyt powitać wielu wybitnych podkarpackich geografów. Odwiedzili oni mury I LO z okazji 60-lecia Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Gdy ok. godziny 11, wszyscy już zajęli swoje miejsca, spotkanie oficjalnie się rozpoczęło.

Po krótkim powitaniu gości przez p. Joannę Wład-Michalik oraz Zuzannę Kobierzyńską, przyszedł czas na serię prezentacji, dotyczącą Podkarpackiego PTG oraz profesora Adama Tabora, bez którego to koło zapewne by nie powstało. Pierwszą z nich, było przedstawienie historii Rzeszowskiego Oddziału, prowadzone przez panią Aleksandrę Kozubal. Następnie p. Wojciech Zakrzewski, przypomniał sylwetkę prof. Adama Tabora, po czym oddał głos jego wychowankom. Nasi goście żywo reagowali na liczne wspomnienia i anegdoty, które szybko wypełniły salę uczuciem nostalgii.

Po prezentacji, wszyscy udali się do szkolnej sali geograficznej, której uroczyście nadano imię prof. Adama Tabora. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali syn prof. A.Tabora – Adam, p. Aleksandra Kozubal oraz dyrektor szkoły p. Zbigniew Tabor. Zwieńczeniem całego wydarzenia, było zwiedzenie Podziemnego Przejścia Turystycznego oraz Bazyliki OO. Dominikanów.

Kacper Pusztuk

Historia Rzeszowskiego Oddziału PTG

ataborAdam Tabor (1906 – 1990)

Urodził się 5 maja 1906 roku w Rzeszowie w rodzinie nauczycielskiej. Ojciec Józef był nauczycielem w Seminarium Nauczycielskim w Rzeszowie, matka – Maria nauczycielką szkoły ludowej (powszechnej). Po śmierci ojca mama z dziećmi przeniosła się do Lwowa. Adam uczęszczał początkowo do szkoły ludowej im. Cesarzowej Elżbiety, a następnie kontynuował naukę w VIII Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego. W trakcie nauki w gimnazjum wstąpił do I Lwowskiej Drużyny Skautowej. Gdy 1 listopada 1918 roku we Lwowie rozpoczęły się walki wojny polsko-ukraińskiej, jako harcerz pełnił funkcje zwiadowcy, dostarczając swoim dowódcom informacje o sytuacji na terenie miasta.

Po maturze rozpoczął studia na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza w Lwowie na Wydziale Filozoficznym. Studiował pod kierunkiem prof. H. Arctowskiego, brał udział w życiu Instytutu  Geofizyki i Meteorologii, udzielał się w Towarzystwie Przyjaciół Dalekiego Wschodu, którego członkiem honorowym był prof. Benedykt Dybowski.
Po skończonych studiach odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.
Pracę rozpoczął jako nauczyciel w Gimnazjum Koedukacyjnym w Dolinie, gdzie zajął się także harcerstwem młodzieży gimnazjalnej.

W 1935 roku przeniósł się do Jarosławia, gdzie podjął pracę w I Państwowym Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podobnie jak w poprzedniej pracy i tu zajął się harcerstwem. Został opiekunem drużyny przyszkolnej im. księcia Józefa Poniatowskiego. Po ukończonym kursie instruktorskim otrzymał stopień podharcmistrza. W ramach pracy harcerskiej zorganizował wiele wycieczek i obozów. W 1937 roku zorganizował obchody 25 – lecia harcerstwa w Jarosławiu. Był członkiem Komendy Hufca i zastępcą komendanta Hufca Harcerzy.

Pracując w Jarosławiu uczestniczył w konferencjach organizowanych przez Ognisko Geograficzne dla nauczycieli województwa lwowskiego. Z czasem powierzono mu funkcję kierownika zespołu dla zachodniej części województwa lwowskiego: Rzeszowa, Przeworska, Leżajska, Niska, Jarosławia i Lubaczowa.

W 1939 r. został powołany do 10. pułku artylerii ciężkiej w Przemyślu, który był przydzielony do Armii „Łódź”. Szlak bojowy wiódł od Łaska przez Pabianice, Błonie do Warszawy. Po kapitulacji Warszawy A. Tabor trafił do oflagów w Brunszwiku, Hadamar, oraz Murnau.  Po wyzwoleniu obozu w Murnau przez wojska amerykańskie, dostał w 1946 przydział do II Korpusu gen. Władysława Andersa we Włoszech.

Do Polski powrócił 9 V 1946. Po powrocie do Jarosławia angażował się w pracę dydaktyczną w Gimnazjum, jednocześnie pełnił funkcje kierownika Wojewódzkiego Ogniska Metodycznego Geografii. 4 marca 1948 zorganizował konferencję nauczycieli geografii i geologii, która była początkiem działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Rok później powstało koło PTG należące do Oddziału Krakowskiego, przekształcone w 1956 r. w samodzielny Oddział Rzeszowski.

Swoje doświadczenia z pracy dydaktycznej publikował m.in. na łamach czasopisma „Geografia w Szkole”. Był też autorem książki „O nauczaniu geografii kraju Ojczystego”.

Adam Tabor w swoim życiu odbył wiele wycieczek po najbliższej okolicy zamieszkania, jak i w dalsze rejony kraju i świata.
W czasie studiów przebywał na Cejlonie i w Algierii, gdzie oprócz prowadzonych badań mógł zwiedzać te kraje. Efektem tego wyjazdu była napisana na zakończenie studiów praca „Wpływ monsunów na roczny przebieg temperatury na Cejlonie w latach 1910 – 1919”.

W ramach zajęć z geologii i meteorologii uczestniczył  w wycieczkach organizowanych w Bieszczady, Beskidy i na Podole. Jako nauczyciel uczestniczył w wycieczkach organizowanych przez PTG, jak i biura turystyczne po Europie i Dalekim Wschodzie.
Odszedł na emeryturę w 1975 roku.

Profesor Adam Tabor zmarł 1 stycznia 1990 r. w Jarosławiu. Został pochowany na Starym Cmentarzu.

Na podstawie A. Tabor „Myśli i wspomnienia” opracował Wojciech Zakrzewski

DSC_0060

Dodaj komentarz