Złota Księga Absolwentów I LO

W tym roku szkolnym po raz pierwszy Rada Pedagogiczna naszej szkoły postanowiła o utworzeniu Złotej Księgi Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Do niej zostają wpisani absolwenci, którzy na stałe zapisali się szczególnymi zasługami na rzecz KOPERNIKA.

Miło nam poinformować, że do Złotej Księgi Absolwentów uchwałą Rady Pedagogicznej wpisanych zostało 6 najwybitniejszych Absolwentów rocznika 2023, którzy spełnili kryteria zapisane w Statucie Szkoły. Wszyscy uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen 5,00 lub wyższą oraz wzorową ocenę zachowania.
A o to Oni:

  • Mateusz Kornaga – stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023; stypendysta Ministra do spraw Oświaty i Wychowania w roku szkolnym 2022/2023; stypendysta Zarządu Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu” w roku szkolnym 2022/2023; laureat Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności w roku szkolnym 2022/2023; laureat XV Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” w latach 1531–1683. Od Obertyna do Wiednia” w roku szkolnym 2021/2022; laureat Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie w roku szkolnym 2021/2022; laureat Olimpiady Wiedzy o III RP w roku szkolnym 2021/2022; finalista Olimpiady Wiedzy Historycznej w roku szkolnym 2021/2022 i 2020/2021,
  • Hubert Dołemski –  stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020; laureat III stopnia XV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w zakresie fizyki w roku szkolnym 2021/2022; laureat III stopnia XVI Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w zakresie fizyki w roku szkolnym 2022/2023,
  • Ewa Głuszyk – stypendystka Zarządu Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu” za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2022/2023,
  • Dominik Kotyla – finalista XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w roku szkolnym 2021/2022,
  • Szymon Mędrala – stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/2022; laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Janie Pawle II w roku szkolnym 2020/2021,
  • Piotr Pawełek – laureat Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności w roku szkolnym 2022/2023; finalista Olimpiady Wiedzy Historycznej w roku szkolnym 2021/2022 i 2020/2021.               
    „Złote pióro” dla najlepszego absolwenta szkoły jako najwyższy wyraz uznania dla osiągnięć i pracy na rzecz szkoły trafiło do Mateusza Kornagi.
    Serdecznie gratulujemy! Niech motto, które przyświeca KOPERNIKOWI – „Per aspera ad astra” – będzie zawsze obecne razem z Wami i każdym absolwentem naszej szkoły!

Zdjęcia

 

Brak możliwości komentowania.