Klasa c – prawna

klC

Przedmioty rozszerzone – historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Oferujemy:

  • drugi język obcy do wyboru: język hiszpański lub język francuski
  • program nauczania historii z elementami badań historycznych
  • program nauczania wiedzy o społeczeństwie z elementami prawa
  • zajęcia uzupełniające język łaciński dla humanistów
  • realizację zajęć z filozofii
  • zajęcia dodatkowe z zakresu prawa z udziałem prawników różnych specjalności
  • warsztaty naukowe prowadzone przez pracowników uczelni w ramach patronatu UMCS oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi: prawo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, nauki społeczne, stosunki i prawo międzynarodowe, filozofia, administracja publiczna, europeistyka, prawo europejskie, socjologia, etnologia, antropologia, socjologia kultury, archeologia, archiwistyka, kierunki historyczne, pedagogiczne

Powrót

 

 

 

 

 

 

Brak możliwości komentowania.