Zajęcia terenowe z geografii

W dniach 20 i 21 czerwca br. uczniowie klas 3g i 1e uczestniczyli w zajęciach terenowych z geografii
realizowanych na terenie Pogórza Dynowskiego. Celem zajęć było kształtowanie umiejętności
orientacji w terenie, posługiwanie się mapą i kompasem. Młodzież w czasie zajęć obserwowała
składniki środowiska geograficznego w dolinie rzeki San i Mleczki, a w trakcie wizyty w Muzeum
Skamieniałości i Minerałów w Dubiecku uczestniczyła w warsztatach poświęconych tematyce
paleontologii i mineralogii. Zajęcia były uzupełnieniem wiedzy zdobywanej podczas nauki w szkole
oraz świetnym sposobem na integrację rówieśniczą.

Organizatorem i koordynatorem zajęć terenowych był nauczyciel geografii pan Andrzej Bajan.

Zdjęcia

Brak możliwości komentowania.