Klasa f – politechniczna

klF

Przedmioty rozszerzone – matematyka, fizyka, informatyka

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Oferujemy:

  • drugi język obcy język niemiecki
  • program nauczania matematyki z elementami rachunku całkowego
  • zajęcia uzupełniające język angielski z zastosowaniem technicznym
  • realizację zajęć z filozofii
  • warsztaty naukowe prowadzone przez pracowników uczelni w ramach patronatu UJ w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i PWSTE w Jarosławiu

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi: nauki ścisłe, techniczne i informatyczne, informatyka stosowana, mechatronika, automatyka, robotyka, elektronika, energetyka, telekomunikacja, informatyka, cyberbezpieczeństwo, budownictwo, lotnictwo, matematyka stosowana, fizyka techniczna

Powrót

Brak możliwości komentowania.