Klasa d – medyczna

klD

Przedmioty rozszerzone – biologia, chemia, matematyka lub fizyka

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, biologia, chemia lub fizyka

Oferujemy:

  • drugi język obcy do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski
  • program nauczania biologii z elementami biotechnologii i ochrony środowiska
  • program nauczania chemii z zastosowaniem w przemyśle i ochronie środowiska
  • program nauczania fizyki z zastosowaniem w medycynie
  • realizację zajęć z filozofii
  • warsztaty naukowe prowadzone przez pracowników uczelni w ramach patronatu UJ w Krakowie, UMCS w Lublinie i PWSTE w Jarosławiu

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi: medyczne i przyrodnicze, medycyna, inżynieria biomedyczna, stomatologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, farmacja, biologia i zdrowie człowieka, systemy diagnostyczne w medycynie, biotechnologia, biochemia, weterynaria, fizyka medyczna, elektroradiologia, chemia, kierunki ścisłe uniwersyteckie i techniczne

Powrót

Brak możliwości komentowania.