Klasa b – humanistyczno – medialna

klB

Przedmioty rozszerzone – język polski, język angielski, historia

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, język obcy, historia

Oferujemy:

  • drugi język obcy język hiszpański
  • program nauczania języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze i mediach
  • zajęcia uzupełniające wiedza o kulturze i mediach
  • realizację zajęć z muzyki
  • spotkania z ludźmi kultury i udział w wydarzeniach kulturalnych

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi: dziennikarstwo, zarządzanie mediami, reżyseria filmowa, krytyka artystyczna, edytorstwo i redakcja tekstu, e-edytorstwo i technik redakcyjne, reklama i komunikacja kreatywna, architektura informacji, kulturoznawstwo, filologia polska, filologie, filozofia, psychologia społeczna, kierunki humanistyczne, pedagogiczne

Powrót

Brak możliwości komentowania.