Klasa a – przyrodnicza

klA

Przedmioty rozszerzone – biologia, chemia, język angielski

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy

Oferujemy:

  • drugi język obcy do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski
  • program nauczania biologii z elementami biotechnologii i ochrony środowiska
  • program nauczania chemii z zastosowaniem w przemyśle i ochronie środowiska
  • realizację zajęć z filozofii
  • warsztaty naukowe prowadzone przez pracowników uczelni w ramach patronatu UMCS w Lublinie i PWSTE w Jarosławiu

Klasa daje możliwość aplikowania na studia w kraju i za granicą – między innymi: medyczne i pokrewne kierunki medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologia, dietetyka, analityka, farmacja, neurobiologia, biotechnologia, biochemia, biologia, chemia, kierunki przyrodnicze uniwersyteckie, leśnictwo, ekologia, ochrona środowiska, psychologia, pedagogika, logopedia

Powrót

Brak możliwości komentowania.