Zajęcia pozalekcyjne

Rodzaj zajęć Termin Osoba prowadząca
Zajęcia wspomagające w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z fizyki, poziom rozszerzony III H/ l. 1/ piątek Zbigniew Piguła
Zajęcia wspomagające w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z chemii, poziom rozszerzony III A/ l. 7/środa Małgorzata Wilgucka
Zajęcia wspomagające w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki, poziom podstawowy III A/ l. 7/ czwartek Katarzyna Trynkiewicz
Zajęcia wspomagające w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki, poziom rozszerzony III H/ l. 7/ poniedziałek Katarzyna Trynkiewicz
Konsultacje dla maturzystów z matematyki, poziom podstawowy   i rozszerzony III F/ l. 1/ poniedziałek Krzysztof Wilgucki
Zajęcia wspomagające w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki III E/ l. 7/środa Marzena Pieczonka
 Zajęcia wspomagające w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki III G/ l. 1/ poniedziałek  Marzena Pieczonka
Zajęcia wspomagające w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki poziom podstawowy III D/ l. 1/środa, III C/ l. 7/czwartek Piotr Trynkiewicz
Zajęcia wspomagające w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki poziom rozszerzony III D/ l. 1/ piątek Piotr Trynkiewicz
Konsultacje wspomagające w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z informatyki, zajęcia wspomagające w uczeniu się informatyki poziom rozszerzony  III G,II G/ l. 1/ poniedziałek Maria Król
Zajęcia wspomagające w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z historii poziom rozszerzony III E/ l. 8/ wtorek Andrzej Sarnicki
Zajęcia dodatkowe z języka polskiego III G/ l. 1/czwartek Barbara Bereza
Język niemiecki rozszerzony I A/ l. 6/ poniedziałek Violetta Kamińska
Język niemiecki, program wyrównawczy I A/ l. 1/ wtorek Violetta Kamińska
Koło języka niemieckiego I D, I G/l. 8/ wtorek Agnieszka Wójtowicz
Koło języka francuskiego przygotowujące do olimpiady  i matury na poziomie rozszerzonym III E/ l. 7/ czwartek Stanisława Nowowiejska
 

INDYWIDUALNE PROGRAMY NAUCZANIA

 Indywidualny Program Nauczania z fizyki  III H/ l. 8/ poniedziałek  Zbigniew Piguła
Indywidualny Program Nauczania z matematyki III F/ l. 8/ poniedziałek Krzysztof Wilgucki
 Indywidualny Program Nauczania z matematyki – 2  II D/l. 5/środa,   l. 2/czwartek  Marzena Gil
 Indywidualny Program Nauczania z informatyki III F/l. 4/piątek Tomasz Lewandowski
Indywidualny Program Nauczania z biologii II D/l. 3/czwartek Zbigniew Tabor
 Indywidualny Program Nauczania z chemii – 2 III D/l. 7 i 8/czwartek Małgorzata Wilgucka
Indywidualny Program Nauczania z języka angielskiego -2 II F/ l. 1 i  2/ środa Katarzyna Danecka

 

 

Brak możliwości komentowania.