Dobro pomnożone

W Sali widowiskowej 1 Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu, odbyło się coroczne wręczenie stypendiów oraz nagród od Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich. Nagrody pieniężne były przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także studentów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz zdobyli szczególne sukcesy. W tym…

Czytaj więcej