SZKOLE KOŁO WOLONTARIATU

Szkolne Koło Wolontariatu – rok szkolny 2020/2021:

 

Przewodnicząca: Zuzanna Styrna – klasa 3D

Zastępca przew.: Jakub Borys – klasa 2Dg

Sekretarz: Aleksandra Makar – klasa  3D

Skarbnik: Anna Ślęk – klasa 3D,

                 Julia Potoczny – klasa  3G

Członkowie: Katarzyna Niemiec – klasa  2Dg,

                       Karol Janiga – klasa 3F,                         

                  PLAN DZIAŁAŃ SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

       DZIAŁANIA SZKOLNEGO WOLONTARIATU

 

Brak możliwości komentowania.