STYPENDIA

Uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o liczne stypendia z różnych źródeł. Poniżej znajduje się ich wykaz.

 1. Stypendia szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020:  Stypendium szkolne/zasiłek szkolny – pomoc materialna dla uczniów
 2. Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego (unijne):
  https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2
 3. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” obejmujący dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego:   Termin składania wniosków o udzielenie dofinansowania do podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” upływa z dniem 10 września 2019 r. https://www.gov.pl/web/edukacja/wyprawka-szkolna-2019
 4. Stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im H. i T. Zielińskich w Jarosławiu:
  http://www.fundacjazielinskich.pl/
 5. Program stypendialny Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu”:

  http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu

 6. Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego

        Wnioski do pobrania  w sekretariacie szkoły można składać  do 20 września br. (dotyczy uczniów klas II i III)

 1. Stypendium Fundacji Michalskiego: REGULAMIN przyznawania Stypendium z Funduszu Kazimierza Michalskiego
  WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM im. Kazimierza Michalskiego
  WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ z Funduszu Kazimierza Michalskiego
 2. Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci:
  http://fundusz.org/2010/05/regulamin-przyznawania-stypendiow-celowych/
 3. Stypendium Fundacji Efekt Motyla dla uczniów zdolnych i zmotywowanych do nauki, mieszkających na terenach wiejskich, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy:  http://www.papilionis.org/index.php?option=com_content&task=view&id
 4. Stypendia Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. Pawła Czartoryskiego:
  http://www.uwc.org.pl/index.htm
 5. Stypendium Indeks Start (Fundacja im. Lesława A. Pagi):
  http://paga.org.pl/projekty/indeks-start2star/viii-edycja-indeks-start2star

Brak możliwości komentowania.