Przeskocz do treści

michalskiZgodnie z myślą Jana Pawła II- „Człowiek jest wielki […] nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – Kazimierza Michalskiego uznać możemy za człowieka wielkiego i zasłużonego dla Polski, Jarosławia oraz naszej szkoły. Kazimierz Michalski w 2008 roku przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Edukacyjnej im. Heleny i Tadeusza Zielińskich darowiznę z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów najzdolniejszych i pracowitych. W dowód pamięci i wdzięczności dla I Liceum Ogólnokształcącego przekazał Dyrekcji środki na remont i wyposażenie biblioteki szkolnej. 14 grudnia 2011r. na zaproszenie Dyrekcji Liceum przybył na otwarcie biblioteki, której nadano imię Kazimierza i Janiny Michalskich. Doceniając bezinteresowna pomoc darczyńcy na wniosek Dyrekcji LO im. Mikołaja Kopernika, Rada Miasta przyznała Kazimierzowi Michalskiemu tytuł Honorowego Obywatela miasta Jarosławia. Kazimierz Michalski zmarł 12 kwietnia 2012r. Zapisem testamentowym znaczną część swojego majątku przeznaczył dla placówek wychowawczo-oświatowych, w których zdobywał wiedzę i kształtował swoją osobowość. Jesteśmy wdzięczni za przykład życia, zasługi dla rozwoju intelektualnego i kulturalnego młodych ludzi, oddanie ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.