Samorząd

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Przewodniczący – Daniel Czyż

Z-ca przewodniczącego – Kinga Moskal

Sekretarz – Dominik Lotycz

Skarbnik – Julia Kiper

ds. Mediów – Jowita Rybicka

ds. Kulturalnych – Anna Kornatka

ds. Kół zainteresowań – Klaudia Gala

ds. Kontaktu z samorządem – Manuela Touburg

Kontakt: samorzad@lo.kopernik.jaroslaw.pl

Opiekę nad działaniami SU sprawują: Pani Elżbieta Łambucka oraz Pani  Katarzyna Kuźniar-Jabłońska

Brak możliwości komentowania.