Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Henryk Kulikowski – Przewodniczący
Elżbieta Czwakiel – Wiceprzewodnicząca
Iwona Lenar – Sekretarz
Tatiana Kożak-Siara, Barbara Babjij-Kornatka,  Sylwia Dubiel-Dąbrowska, Radosław Wasyliszyn – Komisja Rewizyjna

Spotkania Rady Rodziców odbywają się zwykle przed wywiadówkami.

Numer konta, na które można wpłacać składki: 64909600043001004624200001

Brak możliwości komentowania.