Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Piotr Olejarz – Przewodniczący
Bogusław Stybel – Wiceprzewodniczący
Małgorzata Dankiewicz – Sekretarz
Tatiana Kożak-Siara, Ewa Kuca, Wojciech Kozak  – Komisja Rewizyjna

Spotkania Rady Rodziców odbywają się zwykle przed zebraniami i wywiadówkami.


Numer konta, na które można wpłacać składki: 64909600043001004624200001

Brak możliwości komentowania.