Prezentacja szkoły

Kim jesteśmy

Nasza szkoła to miejsce nowoczesnej edukacji oraz skarbiec tradycji i historii. Dąży do tego, aby być szkołą o charakterze elitarnym ze względu na poziom i jakość kształcenia oraz wychowania. Oferuje nowoczesną bazę dydaktyczną i intelektualną, umożliwiając wszechstronny rozwój. Naszą kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani, twórczy, wymagający, ale troskliwi nauczyciele. Większość z nich to absolwenci tej szkoły, co tworzy niepowtarzalną i przyjazną uczniom atmosferę. Pomagamy uczniom w dokonywaniu trafnych wyborów i określaniu własnej tożsamości. Nasi absolwenci to młodzi, kreatywni ludzie, przygotowani do studiów na wymarzonych kierunkach.

Czym dysponujemy

 • komfortowymi warunkami nauki,
 • bardzo dobrze wyposażonymi w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny klasopracowniami przedmiotowymi,
 • nowoczesnymi laboratoriami do zajęć z biologii, chemii i geografii,
 • 3 profesjonalnymi pracowniami komputerowymi,
 • 2 salami gimnastycznymi, wielostanowiskową siłownią oraz wielofunkcyjnym boiskiem sportowym ze sztuczną nawierzchnią,
 • skomputeryzowaną biblioteką oraz czytelnią multimedialną,
 • radiowęzłem szkolnym,
 • windą dla niepełnosprawnych oraz platformami ułatwiającymi poruszanie się na schodach.

Co nas wyróżnia

 • od lat najwyższa zdawalność egzaminu maturalnego wśród liceów w regionie,
 • wysokie wyniki na egzaminach maturalnych, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, a to pozwala nam zajmować wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych w kraju i województwie,
 • jako jedyne liceum w powiecie od 3 lat klasyfikowani jesteśmy wśród najlepszych liceów w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY i mamy prawo używać tytułu „Brązowej Szkoły”,
 • nasze liceum jest jedynym w powiecie, które znajduje się na wysokiej 7 pozycji w województwie w ogólnopolskim rankingu szkół olimpijskich,
 • co roku wielu uczniów naszej szkoły zdobywa tytuły laureatów bądź finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu miejskim, powiatowym i wojewódzkim, a także laury w zawodach sportowych szczebla wojewódzkiego,
 • nasi zdolni uczniowie realizują Indywidualne Programy Nauczania z różnych przedmiotów,
 • każdego roku mamy wielu stypendystów, m.in. Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Jarosławskiego oraz Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich,
 • posiadamy własny fundusz stypendialny im. Kazimierza Michalskiego dla uczniów zdolnych oraz zaangażowanych w życie szkoły,
 • kariery akademickie naszych absolwentów na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą.

Co oferujemy

 • szeroką ofertę kształcenia i jego wysoką jakość potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami,
 • duży wybór języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, łacina) z uwzględnieniem poziomu zaawansowania,
 • programy autorskie z wiodących przedmiotów,
 • zajęcia z podstaw filozofii,
 • jedyną w rejonie innowację „Warsztat dziennikarski” oraz warsztaty prowadzone przez znanych dziennikarzy,
 • warsztaty w ramach współpracy z wyższymi uczelniami, mediami krajowymi i lokalnymi,
 • patronat uczelni wyższych (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu),
 • portal YouthVoice.pl prowadzony przez uczniów naszej szkoły,
 • duży wybór zajęć dodatkowych,
 • szkolne koło PTTK, szkolne koło Caritas oraz wolontariat szkolny,
 • cykliczny obóz szkoleniowo-językowy „YouthMaster – Akademia Młodych Osobowości”,
 • udział uczniów w krajowych i zagranicznych wycieczkach,
 • spotkania z wybitnymi osobowościami nauki, kultury i sztuki oraz powszechnie znanymi absolwentami szkoły,
 • jednozmianową naukę i przychylny uczniom plan lekcji.

Oferta edukacyjna

Brak możliwości komentowania.