Prezentacja szkoły

Film promujący szkołę

 

 

Kim jesteśmy

Nasza szkoła to miejsce nowoczesnej edukacji oraz skarbiec tradycji i historii. Dąży do tego, aby być szkołą o charakterze elitarnym ze względu na poziom i jakość kształcenia oraz wychowania. Oferuje nowoczesną bazę dydaktyczną i intelektualną, umożliwiając wszechstronny rozwój. Naszą kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani, twórczy, wymagający, ale troskliwi nauczyciele. Większość z nich to absolwenci tej szkoły, co tworzy niepowtarzalną i przyjazną uczniom atmosferę. Pomagamy uczniom w dokonywaniu trafnych wyborów i określaniu własnej tożsamości. Nasi absolwenci to młodzi, kreatywni ludzie, przygotowani do studiów na wymarzonych kierunkach.

Czym dysponujemy

 • komfortowymi warunkami i godzinami nauki
 • bardzo dobrze wyposażonymi w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny klasopracowniami przedmiotowymi
 • nowoczesnymi laboratoriami do zajęć z biologii, chemii i geografii
 • 2 profesjonalnymi pracowniami komputerowymi
 • 2 salami gimnastycznymi, wielostanowiskową siłownią oraz wielofunkcyjnym boiskiem sportowym ze sztuczną nawierzchnią
 • nowoczesną, przyjazną uczniowi  czytelnią multimedialną oraz biblioteką szkolną, której zasoby dostępne są  w chmurze
 • radiowęzłem szkolnym
 • windą dla niepełnosprawnych oraz platformami ułatwiającymi poruszanie się na schodach

Co nas wyróżnia

 • od lat najwyższa zdawalność egzaminu maturalnego wśród liceów w regionie
 • najwyższe w powiecie wyniki na egzaminach maturalnych, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, co pozwala nam zajmować wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych w kraju i województwie
 • jako jedyne liceum w powiecie  klasyfikowani jesteśmy wśród 500 najlepszych liceów w Polsce w Rankingu Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY i mamy prawo używać tytułu „Srebrnej Szkoły 2020”
 • co roku wielu uczniów naszej szkoły zdobywa tytuły laureatów bądź finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, a także laury w zawodach sportowych szczebla wojewódzkiego
 • nasi zdolni uczniowie realizują Indywidualne Programy Nauki z różnych przedmiotów
 • każdego roku mamy wielu stypendystów, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Jarosławskiego oraz Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich
 • przyznajemy stypendia z własnego funduszu im. Kazimierza Michalskiego dla uczniów zdolnych oraz zaangażowanych w życie szkoły
 • kariery akademickie naszych absolwentów na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą

Co oferujemy

 • szeroką ofertę kształcenia i jego wysoką jakość potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami
 • duży wybór języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. łaciński) z uwzględnieniem poziomu zaawansowania
 • własne programy nauczania z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym
 • zajęcia z filozofii
 • jedyną w rejonie klasę dziennikarską z zajęciami prowadzonymi przez znanych polskich twórców kultury i mediów
 • warsztaty w ramach współpracy z wyższymi uczelniami (WAT w Warszawie, Politechnika Krakowska, AGH w Krakowie, UJ w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, UMCS w Lublinie, PWSTE w Jarosławiu) oraz mediami i instytucjami kultury
 • spotkania z wybitnymi osobowościami nauki, kultury i sztuki oraz powszechnie znanymi absolwentami szkoły
 • portal YouthVoice.pl prowadzony przez uczniów naszej szkoły
 • duży wybór zajęć dodatkowych
 • szkolne koło turystyczne, szkolne koło Caritas oraz wolontariat szkolny
 • cykliczny obóz szkoleniowo-językowy „YouthMaster – Akademia Młodych Osobowości”
 • udział uczniów w krajowych i zagranicznych wycieczkach
 • jednozmianowość oraz przychylny uczniom plan lekcji

Oferta edukacyjna

Brak możliwości komentowania.