3D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 u_hist.i sp. Sz 14 j.niemiecki-1/2 WA 6 r_mat_zaj.po PT 6 religia ŁS 6 matem._z.po. PT 6
2 8:50- 9:35 r_biologia MP 12 r_biologia-1/2 MP 12
r_chemia-2/2 WM 22
matematyka PT 6 wf-1/2 #J1 G1
wf-2/2 DS G3
r_fizyka-1/2 #C1 28
r_matematyka-2/2 PT 6
3 9:40-10:25 j.polski KM 6 r_chemia-1/2 WM 22
r_biologia-2/2 MP 12
religia ŁS 6 wf-1/2 #J1 G1
wf-2/2 DS G3
j.polski KM 6
4 10:45-11:30 r_fizyka-1/2 #C1 30
r_matematyka-2/2 PT 6
zaję_z wych. PT 6 wf-1/2 #J1 G1
wf-2/2 DS G3
r_chemia WM 22 j.polski KM 6
5 11:35-12:20 r_fizyka-1/2 #C1 30
r_matematyka-2/2 PT 6
j.polski KM 6 r_fizyka-1/2 #C1 28
r_matematyka-2/2 PT 6
matematyka PT 6 j.angielski-1/2 KD 31
j.angielski-2/2 IC 14
6 12:25-13:10 j.angielski-1/2 KD 31
j.angielski-2/2 IC 1
j.niemiecki-2/2 WA 2 r_biologia-1/2 MP 12
j.niemiecki-2/2 WA 6
matematyka PT 6 r_chemia-1/2 WM 22
r_biologia-2/2 MP 12
7 13:15-14:00 j.angielski-1/2 KD 31
j.angielski-2/2 IC 6
  j.niemiecki-1/2 WA 6
r_biologia-2/2 MP 12
r_biologia MP 12 r_biologia-1/2 MP 12
r_chemia-2/2 WM 22
Obowiązuje od: 2017-10-09
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum