3C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_geografia BA 25 matematyka PT 30 r_historia Sz 14 r_geografia BA 2 r_geografia BA 2
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/2 IC H
j.angielski-2/2 RP 53
matematyka PT 30 r_historia Sz 14 j.polski SJ 3 r_historia Sz 14
3 9:40-10:25 j.angielski-1/2 IC H
j.angielski-2/2 RP 53
j.polski SJ 2 j.polski SJ 30 r_angielski-1/2 IC 20
r_angielski-2/2 RP 2
r_angielski-1/2 IC 25
r_angielski-2/2 RP 46
4 10:45-11:30 r_wos Sz 14 r_wos Sz 14 j.polski SJ 30 matematyka PT 25 wf-1/2 #S1 G3
wf-2/2 S_ G2
5 11:35-12:20 j.francuski-1/2 SN 1
j.niemiecki-2/2 VK 28
j.angielski-1/2 IC H
j.angielski-2/2 RP 14
j.francuski-1/2 SN 1
j.niemiecki-2/2 VK 14
r_historia Sz 14 wf-1/2 #S1 G3
wf-2/2 S_ G2
6 12:25-13:10 u_j.łaciński DE 15 wf-1/2 #S1 G3
wf-2/2 S_ G2
religia ŁS 14 zaję_z wych. Sz 14 religia ŁS 14
7 13:15-14:00     r_geografia BA 25 matem._z.po. #PT1 5 j.pol._z.po. #JS2 5
Obowiązuje od: 2017-10-09
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum