Z wyglądu chłodny twardziel…

„Z wyglądu chłodny twardziel, jednak w środku człowiek niezwykle miły i przyjazny”. Takimi oto słowami został powitany Wojciech Zawioła, znany dziennikarz sportowy stacji nc+, podczas IX Potyczek Ortograficznych Ziemi Jarosławskiej. I nie minęły się one z prawdą.

Czytaj więcej

V Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików

W dniach 8-11 września Michał Bereza – uczeń naszego liceum brał udział w V Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików zorganizowanym przez Gdańską Chemię Akademicką, czyli konsorcjum utworzone przez: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej i Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Forum przeznaczone jest dla wybitnych uczniów szkół średnich, którzy rekrutowani są przez Komitety Okręgowe…

Czytaj więcej

9.09 – Światowy Dzień FAS

Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń spowodowany działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Może on wywoływać opóźnienia umysłowe, wiele dysfunkcji mózgu oraz anomalie rozwojowe. Alkohol powoduje przede wszystkim obumieranie komórek nerwowych, dlatego też dzieci z FAS przychodzą na świat z dużo mniejszą ilością neuronów. Więcej…

Czytaj więcej

„ODDAL TO”

Konkurs ogłoszony został przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne. Konkurs poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży zdrowym stylem życia i będzie przeprowadzony z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej w tym celu aplikacji. Szkoły będą miały za zadanie wykonanie pracy artystycznej, gdzie będą wykorzystane zdjęcia za pomocą aplikacji (np. kolaże,…

Czytaj więcej

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

Informujemy, że uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017 odbędzie się w dniu 1 września. 8:00 – Msza Św. w Kościele N.M.P. Królowej Polski, ul. 3 Maja 9:00 – Rozpoczęcie Roku w budynku szkoły Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, absolwentów i sympatyków szkoły.

Czytaj więcej

Wywiad z Mario Pappano

Podczas zielonej szkoły we Włoszech nasi uczniowie mieli możliwość szkolić swój język włoski. Jeden z uczniów, Alessio Del Frate, z klasy dziennikarskiej postanowił porozmawiać z Mario Pappano – właścicielem hotelu i restauracji, w której zatrzymali się podczas pobytu we Włoszech.  

Czytaj więcej

Termin poprawkowy egzaminu maturalnego

Absolwenci, którzy chcą zadeklarować przystąpienie do matury w terminie poprawkowym (23 sierpnia) są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu do dnia 12 lipca br., zgodnie z procedurami zawartymi na stronie OKE Kraków (http://www.oke.krakow.pl/inf/). Druki znajdują się w sekretariacie szkoły. Można tam również odebrać kody dostępu do kont absolwentów z lat ubiegłych.

Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

W dniu 24 czerwca 2016 roku uroczyście zakończyliśmy zajęcia w roku szkolnym 2015/2016. Mijający rok szkolny obfitował w wiele wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, nasi uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki w nauce, zdobywali wysokie lokaty w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach, angażowali się w działalność artystyczną. W trakcie uroczystości ponad…

Czytaj więcej