Klasa E
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia lub geografia, język niemiecki lub francuski
  • obozy językowe w kraju i za granicą

W klasie humanistyczno-językowej oferujemy w zakresie z rozszerzonym język polski, historię oraz języki obce: dla wszystkich obowiązkowo język angielski, a do wyboru język niemiecki lub francuski.

Nauka języka polskiego na poziomie rozszerzonym pozwoli uczniom dogłębnie poznać kulturę polską i światową, a ćwiczenia językowe, prowadzone w formie multimedialnej, oprócz doskonałego przygotowania do matury, dadzą szansę na opanowanie poprawnego posługiwania się polszczyzną pisaną i mówioną. Zajęcia dodatkowe: uczestnictwo w prelekcjach, wykładach, warsztatach prowadzonych przez naukowców uczelni wyższych, pozwoli na wypracowanie krytycznego i samodzielnego postrzegania zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze.

Na lekcjach języków obcych proponujemy pracę w grupach o wyrównanym poziomie zaawansowania, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii: stanowisk multimedialnych, tablic interaktywnych, projektorów, wizualizera. Zwracamy też uwagę na równowagę w nauce gramatyki i konwersacji. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, rozwijających praktyczne użycie języka obcego: wymianie młodzieży, spotkaniach z uczniami ze szkół innych krajów, konkursach piosenki obcojęzycznej, wieczorkach poświęcone poszczególnym narodom.

Edukacja historyczna odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych multimedialnych środków nauczania. Uczniowie będą mogli korzystać z zasobów bardzo bogato wyposażonej biblioteki, pracowni historycznej oraz uczestniczyć w ciekawych wykładach prowadzonych w szkole w ramach współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Stałym punktem w programie nauczania są wycieczki historyczne. Szczególnie traktujemy przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów o tematyce historycznej, zapewniając im dodatkowe konsultacje i pomoc w rozwijaniu pasji.

Nauka w klasie humanistyczno-językowej w pełni pozwoli absolwentom na zdobycie erudycji humanistycznej i stworzy możliwość studiów na wielu kierunkach uczelni polskich i zagranicznych.

Wybrane wydarzenia

[ic_add_posts ids=’6513,6400,6277,6263,6112,6030,5767,5010,5257,5127,4851,4652,3731,5010,2372,1996,5127,1826,1327,285,257′ showposts=’20’ template=’my-posts-in-page-template.php’]

Powrót >>>

Brak możliwości komentowania.