Klasa C
przedmioty na poziomie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski
  • zajęcia dodatkowe z zakresu prawa z udziałem zaproszonych prawników różnych specjalności
  • patronat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uczniom klasy społeczno-prawnej proponujemy poszerzanie wiedzy, pogłębianie zainteresowań i przygotowanie do studiów na wydziałach: prawa i administracji, kierunków społeczno-ekonomicznych (psychologia, socjologia, ekonomia), historycznych, studiów międzynarodowych i politycznych (europeistyka, politologia, bezpieczeństwo narodowe), a także geografii.
Przygotowanie do matury pójdzie tu w parze z kształceniem umiejętności świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i poznawaniem podstaw prawa. W ramach wiedzy o społeczeństwie proponujemy poszerzenie zagadnień z dziedziny prawa zgodnie z podstawą programową, a także lekcje edukacyjne w sądzie i spotkania z prawnikami, którzy często są wybitnymi absolwentami naszej szkoły. Dzięki nim teoria zostanie uzupełniona obserwacją praktycznego zastosowania przepisów, a uczniowie zdobędą umiejętności zadawania celnych pytań i formułowania logicznych wypowiedzi. Pozwoli to zarówno na podjęcie świadomego wyboru kierunku studiów jak i lepsze wykorzystanie wiadomości prawniczych w codziennym życiu.
W ramach lekcji historii proponujemy również warsztaty historyczne prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, którym mamy podpisaną umowę o współpracy, debaty i projekty w których uczniowie samodzielnie realizują swoje pasje.
Język łaciński uzupełni podstawy wiedzy humanistycznej, a przyszłym prawnikom ułatwi start już na pierwszym roku studiów.
Nauka dwóch języków obcych w tym rozszerzonego języka angielskiego, także w zakresie słownictwa prawniczego umożliwią ubieganie się na studia zagraniczne, a w przyszłości otworzą drogę do europejskich rynków pracy.
Oferujemy przygotowanie do egzaminu maturalnego z historii, wiedzy społeczeństwie i geografii, które poszerzają horyzonty młodych ludzi i dają umiejętność zrozumienia procesów zachodzących we współczesnym świecie. Dzięki nim można uzyskać szerokie możliwości wyboru kierunku studiów.
Zapraszamy do klasy społeczno-prawnej wszystkich, którzy w dobrych warunkach chcą się uczyć świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, bardzo dobrze przygotować się do matury a także rozwijać własne zainteresowania i pasje.

Wybrane wydarzenia

[ic_add_posts ids=’6488,6277,6200,6127,6112,6063,5948,5891,5845,5767,5736,5581,1984′ showposts=’20’ template=’my-posts-in-page-template.php’]

Powrót >>>

Brak możliwości komentowania.