Konkurs językowy

Rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły i zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych konkurs zaplanowany na 10 marca 2020 r. zostaje odwołany. Nowy termin zostanie podany w późniejszym czasie.

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu zaprasza do udziału w  Konkursie językowym pod hasłem „Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”, który odbędzie się w dniu 10 marca 2020 r. o godz. 9.00 w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu jarosławskiego i obejmuje wiedzę z zakresu języka polskiego, języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Konkurs objęty jest patronatem Starosty Powiatu Jarosławskiego.

Wyniki konkursu będą uwzględniane w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza (załącznik nr 2) i dostarczenie go osobiście lub pocztą tradycyjną do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja  Kopernika w Jarosławiu, ul. 3 Maja 4, do dnia 29 lutego 2020 r.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

Brak możliwości komentowania.